Çocuk Gelişiminde Temel Beceriler - 2 Yaş Oyuncak | temelcomtr

Çocuk Gelişiminde Temel Beceriler - 2 Yaş Oyuncak | temelcomtr

Akıl oyunları sistemi oluşturmak için sıradan oyunlar seçemezsiniz. 2 Yaş Oyuncaklarının bir çok yönden sisteme uyması gereken özellikleri olmalıdır. Oyunları belirlemek için üç ana konu üzerinde durulur. Birincisi çocuğun gelişim seviyesi ve beceri ihtiyaçları nedir? İkincisi toplum hayatı ve beklentiler. Üçüncüsü okul müfredatı ve geleceğin dünyasında oluşacak kazanımlardır. Bu durumları göz önüne aldığınızda özel bir filtre oluşturup sistemin içine en uygun oyunları seçmeniz gerekiyor. 

Piyasa da birçok eğlenceli oyun var. Fakat okul ve ev ortamında rahat uygulayabilen, çocuklara birçok beceri kazandıran oyunları seçmek zorundayız. 2 Yaş Oyuncaklarda çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri, kurallara uymada zorlanmayacakları, evde katılımı sağlayacak oyunları tercih ettiğimizde 30 oyunluk bir set oluşturduk.

Eğitim konusunda birçok görüş belirtmek isterdim ama konumuz akıl oyunları ve en öncelikli alanlardan başlamak zorundayım. Sistemi kurduğumuz ülkeleri ziyaret ettiğimde farklı toplumlarla karşılaşıyoruz. Her toplum aldığı eğitim seviyesini direk yansıtıyor. Gerçekten her toplumu ortaya koyan tek gerçek eğitim sistemidir. Okul aile-çocuk üçgeni nasıl işleniyorsa toplum o şekilde ortaya çıkıyor, Gelişmiş ülkelerin hepsinde okulda uygulanan kurallar zinciri çok özenli şekilde devam ediyor. Bu tarz okulları ziyaret ettiğimizde çocukların kuralları uygulamada zorlanmadığını görüyoruz. Öğretmenlerin kurallara karşı net tavır almaları, okulun çocuklara temel yaşam becerilerini rahat öğrenecekleri ortamlar sunmaları çok etkili oluyor. Eğitim sisteminin ilkokul çağının sonuna kadar kişilik gelişimi üzerine kurulması herkesin işini kolaylaştırıyor. Bu sırada çocuklar kendilerini de yeterince tanıyarak branş seçiminde daha kararlı oluyorlar. Sistemin diğer farklı bir yanı da okulda yapılan sınavların objektif olması ve çocukların yetenek gelişimine göre elemelerde bulunması, öğretmenden çok veli ve çocuğun bu konuda daha kaygı duymasını sağlıyor.

Her şeye rağmen çocukları ortak düşünce sistemine nasıl alabiliriz sorusunun cevabını 2 Yaş Eğitici Oyuncaklarda bulduk ve çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdık.

Hedefimiz en ucuz ve kısa yoldan çocukları geleceğin dünyasına taşıyabilmektir.

Bunun yapılabileceği ortak alan olarak ta oyunları gördük. Bu oyunları birçok beceri kazandırması yönüyle eğitimde çok faydalı görüyoruz.

Pilot çalışma yaptığımız tüm okullarda karşılaştığımız olumsuzlukları ortadan kaldırmak için birçok yöntem denedik. Tek düşüncemiz çocuğu oyunla eğitimin içine çekebilmek oldu. Bunun için dört büyük alan belirleyip oyunları ayrıştırdık. Önce bireysel oyunlarla başlayıp her çocuğun kendini tanımasına yardımcı olduk. Asıl hedefimiz bireysel farkındalıkların oluşmasıydı.

Yaptığımız çalışmalarda çocukların yaşı ne olursa olsun parçaları tanımadan mantık kurmada zorlandıklarını gördük. Bu yüzden okul öncesinde daha çok bireysel oyunlara yer verilirken; ilkokul sonu ve ortaokul dönemlerine doğru stratejik düşün mai ve takım çalışmasını güçlendirecek proje oyunları planlandı. Aradaki fark ise çocukların seviyelerini zorlamayacak şekilde esnek bir geçiş dönemi olarak belirlendi.

Sınıf çocuklarının okuma yazma durumları, 2-3. Sınıfların ders müfredatları göz önü ne alınarak bireysel ve strateji oyunlarında ölçülü bir program hazırlandı.

2 Yaş Oyuncaklarda Çocuğun oyun esnasında daha rahat gözlenmesi ve tanınmasında bireysel oyunlar değerlendirilmelidir. Seçilen oyun diğer oyunlarla aynı mantık ve içeriğe sahip ol

mamalıdır. Her uygulamada çocuk farklı alanlara yöneltilmelidir. Bunun neticesinde:

çocuklar üzerinde gözlem yaparken; onların zayıf ve güçlü yanlarını, ilgi alanların daha rahat fark edebiliriz. Sistemin yapısı önce temel beceri eğitimi, sonra düşünme sistemleri, en sonda ise proje çalışmaları ve üretkenlik becerilerinden oluşur. Bu becerilerin üst düzeyde oluşabilmesi için okul öncesinde 105 ders ilkokul ve ortaokulda 140'ar ders boyunca uygulamaya katılmaları gerekir.

Son olarak süre konusu üzerinde durmak istiyorum. Bir oyun içerdiği kazanımları seviyesine göre uygulanmalıdır. Eğer çocukların çok sevdiği, kuralları öğrenmede yardımcı, materyallerin eğitici yani yüksekse uzun zamana yayılmalıdır. Becerikli yapılar oyununu örnek verebiliriz. Oyunlara belirlediğimiz zaman içinde oyunun öğrenilme süresi ve yeteri kadar uygulanması da önemlidir. Sürekli aynı oyunu oynatarak sadece bir yönde gelişmelerine yardımcı oluruz. Mesela haftalarca meta forms oyun atma onları sadece düşünme becerilerinde geliştirir. Bu yüzden sıkılmalarına sebep olmayacak şekilde uygulamaların kazanım sureleri dengeli şekilde dağıtılmalıdır

Etiketler: 2 yaş oyuncak, 2 yaş oyuncakları, 2 yaş eğitici oyuncaklar,
Mayıs 08, 2020
Listeye dön