Okul Öncesinde 2 Yaş Oyuncakları

Okul Öncesinde 2 Yaş Oyuncakları

2 Yaş Oyuncakları Sistemde hem içerik, hem de işlev olarak çocuğun yeteneklerini ortaya çıkaran oyunlar yer alır. Uygulama sırasında belli oranda yardımcı olsanız da devamını çocuk bitirir. Öncelikle uygulamada çocuklar kendileri yapmalı, hem de farklı hayal kurabileceği fırsatlar bulmalıdır. Seviyesini çok zorlamadan oyun, çocuğu motive et melidir. Çünkü okul öncesi çocuğunun aşması gereken özgüven barajı vardır. Bunu halledememiş çocuğun zor oyunların altında ezilmesi doğru değildir. Oyunun zorlu ğu kademeli olarak artmalıdır. Yine farklı bir açıdan uygulanan oyunların çocuklarda ki dikkat farkını ortaya çıkarmasına özen göstermeliyiz. Eğer bir etkinlikte tüm sinif aynı şekilde sonuç alıyorsa bu oyunlarda da sorun vardır. Oyun etkinlikleri çocuğu ön plana çıkarmalıdır. Eğitim sistemi olarak verilen bazı materyallerde çocuk iyi de olsa kötü de olsa aynı şekli yapıyor. Bu doğru değildir. Çocuk eğer dikkatli değilse etkinlik bunu göstermeli, iyi motive olduğunda da sıra dışı eserler ortaya koymalıdır.

2 Yaş Eğitici Oyuncaklar Okul öncesi, öğretmenin en rahat gözlem yapabileceği dönemdir. Müfredatın oyunla verilmesi iyi bir fırsattır. Oyunda çocuğu daha net gözlemler. Bu yüzden ders sırasında oyunla çocukların kişilik özelliklerinin daha rahat görülmesi çok önemlidir.

Öğretmen çocuğun farkındalığını, görsel algısını, grup içi davranışlarını, moti vasyonunu gözleyebilir. Gözlem formlarını sayısal verilerle doldurduğunda sinif or tamında herkesi değerlendirebilir. Bu bilgileri diğer derslerle ilişkilendirdiğinde her çocuk hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşır ki, geleceğin eğitim sisteminin en önem li özliği çocuğu çok iyi tanımakla başlar. İlgi alanları daha net bilinen çocukla ona göre diyalog kurulabilir. Algi ve beceri durumuna göre eğitim kurgulanabilir.

Tanıma-keşfetme-üretme becerileri eğitimi; 4 yaşında renkleri, şekilleri, yönleri öğrenme ve ayırt etmeyi tamamlamış olursa sonraki yıllarda daha rahat öğrenme gerçekleştirir. Bu eğitim, Block Buddies ve Rondo Vario oyunu ile rahat şekilde uygula nabilir. 2 Yaş Oyuncakları Oyunların uygulanması hem çok kolay, hem de çocukların vazgeçemeyecek leri kadar eğlencelidir. Kendi başına bir şeyler başarırken özgüveni de gelişir.

Çocuğun günlük yaşamını kolay a crack beceriler de kazandırmalıdır. Oyun ku tusunu almali, uygulamayı bitirdikten sonra tekrar toplayıp yerine koymalıdır. Bu dav ranışı biz tüm yaş gruplarında uyguladık. 4 yaşlara kutuları toplamalarına ilk iki ders yardımcı olduk. Bunu üst yaş sınıflarında yapmaya gerek yoktur. Kendileri toplayıp yerleştirebilirler. Dikkatimizi çeken ise ortaokul sınıflarında bazı öğrencilerin kutuları tam toplamamaları oldu. Küçük yaşta bu davranışı kazanmamaları durumunda ileri de karakter haline gelebiliyor.

Sistemde çocuğun sabrini, dikkatini, görsel algısını, planlama, zaman yönetimi becerilerini geliştirmek gibi önemli hedefler koymalıyız. Çocuklar okul öncesinde ye teri kadar bu dersi aldığında okuma yazma eğitimini daha rahat öğrenecektir. Oynar ken zayıf kaldığı durumlarda dikkatli olacak motivasyonu öğrenecektir. Böylece son raki firsatta kendini zorlayacak ve becerilerini geliştirecektir. Bireysel oyunlarda şekil ve parça ilişkilerini kuracak. Planlama ve zamanlama becerisini oynarken kazanacak.

Bu onun karakteri haline gelecektir.

2 Yaş Oyuncaklarımızı Buradan İnceleyebilirsiniz

 

https://www.temel.com.tr/2-3-yas-egitici-oyuncaklari

 

Etiketler: 2 yaş oyuncak
Mayıs 05, 2020
Listeye dön